Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for gener de 2009

tu-comptesParticipa i enplena esta enquesta, enviant-nos-la a paiporta@bloc.ws
enquesta.doc

Read Full Post »

apoyo-a-la-mujer-embarazada_01Amb esta esmena el Bloc de Paiporta vol que la ponència política del partit arreplegue estos principis per a salvaguardar la salut de tots els ciutadans. En cas d’aprovar-se el Bloc seria probablement el primer partit valencià en incorporar estos principis als seus estatuts.

 

 

 

 

 

Esmena d’Adició

Societat de Riscos i Principi de Precaució

Fa vint anys que el sociòleg alemany Ulrich Beck definia la Societat del Risc: “Fase de desenvolupament de la societat moderna on els riscos socials, polítics, econòmics i industrials tendeixen cada vegada més a escapar a les institucions de control i protecció de la societat industrial”.

Esta societat del risc té una sèrie d’efectes negatius (denominats “nous riscos”), derivats del desenvolupament de la tecnologia i dels actuals sistemes de producció i consum en les societats postindustrials.

Els “nous riscos” són responsables de catàstrofes com la de Seveso, Bophal i Txernobyl. Crisis alimentàries: els pollastres belgues (Dioxines), les vaques boges (EBB) i la grip dels pollastres. Incerteses, possibles efectes a llarg termini i riscos difícilment controlables derivats de l’energia nuclear, energia elèctrica (Alta tensió i transformadors), enginyeria genètica, substàncies químiques, tecnologia alimentària i farmacològica, telefonia cel·lular, internet sense fil, . . . . etcètera.

Els responsables polítics s’escuden en les INCERTESES per a no actuar en casos en què una acció preventiva, guiada pel PRINCIPI DE PRECAUCIÓ, seria l’aconsellable.

És cert que els riscos formen part de la vida i que no pot pensar-se en la seua eliminació completa, però en qualsevol cas haurien de ser els exposats a possibles danys els que decidiren si accepten o no tal exposició. L’última paraula haurien de tindre-la sempre aquells als que es posa en situació de risc; en la nostra societat actual, les qüestions de risc no són tècniques, sinó polítiques.

El qüestionament de la ciència, en els dos últims decennis com a paradigma, es va confirmar quan al gener de 1998 un grup internacional de científics, advocats, sindicalistes i ecologistes es van reunir en Wingspread, Wisconsin, EUA, per a definir i discutir el Principi de Precaució.

Els paràgrafs 2n i 3r del Principi de Precaució diuen:

“Pensem que les normes i regulacions actuals, en particular els estudis de riscos, han fracassat a l’hora de protegir adequadament el medi ambient i la salut dels sers humans.

Creiem que hi ha proves concloents que el dany als sers humans i el medi ambient és de tal magnitud i gravetat que es requereixen nous principis per a regular les activitats humanes”.

El PRINCIPI DE PRECAUCIÓ podria resumir-se en que: “S’evitarà la introducció al medi ambient de substàncies i d’energies, quan hi haja indicis significatius, que esta acció tindrà efectes perjudicials cap als ecosistemes i les persones, tot i que no es disposa de proves concloents de la relació causal entre les fonts de les substàncies o energies i els possibles perjudicis”.

De ser conceptuat com un principi ambiental, el principi de precaució ha passat a tindre la protecció de la salut humana com un dels seus principals eixos.

La Constitució Europea diu: “la política mediambiental de la Unió contribuirà entre altres objectius, a protegir la salut de les persones. Es basarà en el Principi de Precaució i d’acció preventiva”.

El Principi de Precaució pot ser-nos útil per a qüestionar la legitimitat amb què les autoritats decideixen sobre qüestions que ens afecten tots. Ja que el problema fonamental plantejat pel Principi de Precaució no seria tant el de la falta de coneixements , com el de la falta de credibilitat dels experts i responsables públics davant de l’escenari d’un possible problema sanitari. El Principi de Precaució constituiria una peça important a l’hora de proporcionar a la societat civil una via per a exigir als governs i a la indústria responsabilitats per les seues accions.

El Bloc aplicarà el Principi de Precaució com a guia en la presa de decisions sobre polítiques mediambientals i de salut pública. Per a aconseguir la seua aplicació en la pràctica serà necessària la seua incorporació com a obligació general a la normativa legal local, autonòmica i nacional.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La Responsabilitat Social Corporativa com a concepte de gestió empresarial social i mediambientalment responsable, està present en les esferes polítiques i econòmiques, les agendes de les ONG, organitzacions de consumidors i sindicats.

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un conjunt d’obligacions legals i ètiques de les empreses, que sorgeixen de les relacions amb els seus grups d’interès i de l’exercici de les seues activitats, i de la que es deriven impactes en l’àmbit social, mediambiental, laboral i de drets humans en un context global.

En el Bloc pensem que la RSC no és una qüestió d’àmbit purament empresarial, sinó que tracta del tipus de societat que volem construir i del paper que assumeixen les parts que la conformen.

El debat actual de la RSC sorgeix d’un replantejament de la funció i de la responsabilitat de les empreses en un entorn global, ressaltant allò que s’ha relacionat amb els impactes que generen en l’àmbit social, mediambiental i econòmic, i que afecta altres actors socials.

El debat també resideix en el paper que han de jugar les Administracions Públiques (local, autonòmica, estatal) tant des de la seua posició d’òrgan regulador de foment del concepte RSC, així com pel seu potencial incentivador a generar canvis en els comportaments empresarials, el seu paper com a consumidor, donat l’important volum de compres en les contractacions públiques, i la seua participació en empreses.

Quan l’Administració contracta servicis o subministraments a una empresa, haurà de garantir que esta empresa incorpora en la seua gestió criteris socials i ambientals que revertisquen directament en la societat, davant de qui l’Administració ha de respondre.

L’Administració té una responsabilitat adquirida davant de tots els grups d’interès: treballadors, sindicats, inversors, proveïdors, consumidors i usuaris, organitzacions socials i el medi ambient (generacions futures).

Si les empreses no assumeixen els costos socials i ambientals que les seues operacions generen en forma de “externalitats negatives” és l’Administració la que de manera subsidiària acaba assumint-les (cas d’emissió de CO2, contaminació d’aigües, salut pública, etc.)

El Bloc impulsarà des dels Ajuntaments i la Generalitat els criteris de RSC en la gestió de les empreses.
CONSUMIDOR RESPONSABLE

Hem d’assumir que els nostres hàbits de consum han de ser sostenibles i responsables. El nostre consum ha de guiar-se per criteris socials i mediambientals per a garantir un entorn saludable i just per a tota la humanitat i per a les generacions futures.

Un consumidor responsable és una persona informada i conscient dels seus hàbits de consum. A més de conèixer i exigir els seus drets com a consumidor, busca l’opció de consum amb el menor impacte negatiu sobre el medi ambient i amb un efecte positiu en la societat.

La Responsabilitat Social Corporativa serà efectiva si tots els actors socials: empreses, administració, consumidors, societat civil, etc. s’involucren i assumeixen el desenvolupament sostenible que equilibre el progrés econòmic, amb el progrés social i la preservació del medi ambient.

Des del Bloc pensem que el consumidor és una peça clau perquè l’empresa evolucione cap a pràctiques cada vegada mes responsables socialment i sostenibles. Si exigim aliments de cultiu ecològic, el mercat a poc a poc reaccionarà i oferirà estos productes.

Read Full Post »

 

convivenciaEls sotasignants, representants de les diferents organitzacions civils, educatives i partits polítics de Paiporta, davant dels fets ocorreguts el passat 11 de gener, a resultes dels quals varen ser agredides dues jóvens: Carolina Planells Esteve, que va ser assessinada i Susana Pérez Galdón, que continua hospitalitzada en estat molt greu, manifestem:

1.- La nostra comdolència a la família i amics.
2.- Condenem fermament aquest acte de violència de gènere.
3.- Ens oposem i denunciem l’intent d’algunes organitzacions i sectors de l’extrema dreta local i forània de fer una utilització política amb finalitats racistes i xenòfobes, i convertir aquest cas de violència de gènere en una campanya contra les persones immigrants en general.

Sotasignats:
-AMPES de Paiporta.
-Dones Progressistes.
-NODE.
-Asociació Cultural del Barranc.
-Partit Popular.
-PSPV.
-Esquerra Unida
-BLOC.
-PAU.
-Projecte Obert.
-Esquerra Anticapitalista.

Read Full Post »

El Bloc de Paiporta valora molt positivament la sentència judicial per la que la que s’insta a l’Ajuntament a retornar-li a la regidora de Compromís Isabel Martín la funció portaveu del grup municipal EU-BLOC i a anular la decisió per la qual incomprensiblement l’alcalde Vicente Ibor s’atribuïa potestat per a decidir sobre allò que afecta a un grup municipal que no és el seu.
El Bloc de Paiporta lamenta que s’haja tingut que aplegar a este extrem i és pregunta si Vicente Ibor se seguirà alineant amb la il·legalitat que representa la decisió que en el seu moment va pendre o farà cas a la justícia (recordem que és advocat de professió)
Per altra banda el BLOC també insta a EU a acatar la sentència i a no intentar usurpar de forma amoral allò que tant una ampla majoria dels integrants de la llista de Compromís per Paiporta, com ara la justícia recolzen.

Felicitem per tant a Isabel Martín com a legítima portaveu de Compromís i pel magnífic treball que dia a dia fa per millorar la vida dels paiportins, amb una labor incansable.

VOS ADJUNTEM LA SENTÈNCIA PER SI HI TENIU CURIOSITAT

sentencia_grup_municipal.pdf.pdf

Read Full Post »

images

Estimats veïns i veïnes de Paiporta:

Com tots sabeu, des del Govern de l’Estat s’han destinat un total de 8.000 milions d’euros per als municipis,
Aquesta mesura forma part de les exigències que des del nostre grup, Compromís, hem exigit per fer front l’actual crisi econòmica, financera i laboral. Entre elles, es demanava al govern de l’Estat que fera un esforç suplementari de cara als municipis espanyols i que incrementara la despesa en inversions.

Així a Paiporta li corresponen 3.959.935 d’euros.

Les obres a finançar han de ser de competència municipal, concretant-se en les següents (*):

1.- Adequació, rehabilitació o millora d’entorns o espais públics urbans, així com la promoció industrial.
2.- Equipaments e infraestructures de serveis bàsics en la xarxa viaria, sanejament, enllumenant i telecomunicacions.
3.- Les de construcció, adequació, rehabilitació o millora d’edificis i equipaments socials, sanitaris, funeraris, educatius, culturals i esportius.
4.- Les dirigides a la protecció del medi ambient i prevenció de la contaminació, les de gestió de residus urbans, així com les orientades a impulsar l’estalvi i eficiència energètica
5.- La supressió de barreres arquitectòniques.
6.- Les de conservació del patrimoni municipal i protecció i conservació del patrimoni històric del municipi.
7.- Les de construcció, adequació, rehabilitació o millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable a domicili i tractament d’aigües residuals.
8.- Les dirigides a promoure la mobilitat sostenible urbana i les encaminades a millorar la seguretat vial.
9.- Les de prevenció d’incendis.
10.- Les destinades a la promoció del turisme.

Des del nostre grup apostem per la Participació Ciutadana.i actuem de baix cap a dalt i no a l’inrrevés.

Així, coneixent la finalitat de les obres i serveis a les que es poden dirigir les ajudes del Govern de l’Estat, des de Compromís per Paiporta volem que tingues participació en la tria dels projectes que estimes necessaris per al teu carrer, barri o ciutat.
Deixem ací un QUESTIONARI que ens pots remetre una volta emplenat per e-mail (paiporta@bloc.ws o isabelmartin@aytopaiporta.es ).

Les propostes que ens feu arribar, les presentarem a l’Ajuntament perquè siguen incorporades en el Pla d’Inversió Local de Paiporta per a 2009.

QUESTIONARI BÀSIC PLA INVERSIÓ LOCAL 2009

A:Indica’ns les actuacions que consideres prioritàries segons les categories abans esmentades (*)
1.-
2.-
3.-

B:Indica’ns les tres obres o serveis prioritàries que creus necessàries al teu carrer, barri o a la Ciutat de Paiporta:

AL MEU CARRER
1.-
2.-
3.-

AL MEU BARRI
1.-
2.-
3.-

A LA MEUA CIUTAT
1.-
2.-
3.-

NOTA: No és obligatori reomplir les tres opcions en cadascun del apartats.

Read Full Post »

mazoFa uns dies LEVANTE-EMV es feia resó de la notícia, només calia estar malalt i acudir a l’ambulatori per adonar-se’n que d’alguna manera marginaven als valenciano-parlants, per això nosaltres també instem a l’ambulatori a complir la llei i com no, també felicitar al ciutadà que no es calla davant la injustícia.

Read Full Post »

Isabel Martín, ha denunciat l’estat d’algunes zones del cementiri municipal, que a més de mantenir-se habitualment tancades per part del consistori s’están utilitzant com improvisada deixaderia de flors i coronas seques.

Es tracta de la zona del Cementiri Municipal ubicada junt a la capella en la part sud, zona en la que antigament se soterrava als “infidels”. Este lloc està a sovint tancat i els veïns han de buscar l’encarregat del cementiri per a demanar la clau del candat quan volen entrar a visitar a sa família o amics.
El motiu sembla estar en que la zona s’utiltiza també per a cremar les flors i corones secas, i inclús tauds,i eixa no és l ‘ image que l’equip d’Ibor vol donar als mitjans de de comunicació.

Fa just un any el propi alcalde es comprometé a dignificar la zona, però eixa promesa ha quedat simplement en sembrar 4 plantes junt a les tombes i en colocar el día de Tots Sants unes indecents tanques publicitàries (tal i com es veu a la image) per a separar la zona on reposen els cossos de la deixaderia.

Martín lamenta que l’alcalde s’oblide d’alguns dels seus veïns mentre ela resta del cementiri l’engalana per a la festividat de Tots Sants “potser el problema està en que els veïns allí soterrats no estan santificats”.

Read Full Post »

El Bloc-Compromís per Paiporta lamenta la decisió de votar en contra del reconeixement de totes les víctimes del terrorisme presa pel PSOE i PP en el ple del dijous 30 d’octubre.  Abans del ple es va intentar consensuar una moció que recollira el reconeixement a totes les víctimes del terrorisme, però tant PP com PSOE es negaren a considerar els GAL com a grup terrorista, tot i que així han estat qualificats i jutjats els seus actes per la justícia, tant espanyola com francesa.
Per tant i en consonància amb l’esperit de reconèixer a totes a totes les víctimes del terrorisme nostra regidora Isabel Martín presentà la moció de la que vos deixem enllaç, i la qual fou votada en contra pel PP i pel PSOE.

MociÓ Alternativa

Read Full Post »

MOCIÓ Mesures Fiscals

Read Full Post »

El grup municipal Bloc-Compromís i la nostra regidora Isabel Martín davant la negativa del govern de l’ajuntament de Paiporta i el seu alcalde Vicente Ibor de celebrar el tradicional 9 d’Octubre al poble, el qual s’ha vingut celebrant institucionalment d’ençà la democràcia, ha pres la decisió de celebrar-lo amb tots els paiportins davant la deixadesa municipal.

Read Full Post »

Older Posts »